ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

例如: 04/10/2023
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ升序排列
13/05/2015 353-13/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
12/06/2015 353-12/2015-IV-03 AL RAWAFED SERBIA DOO ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
27/04/2015 353-09/2015-IV-03 "СЛОВАН-АГРАР"ДОО СЕЛЕНЧА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
17/04/2015 353-11/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
05/05/2015 351-19/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
12/06/2015 353-21/2015-IV-03 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

页面