ОГЛАСИ

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧ - ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ АПОТЕКЕ ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач и то катастарске парцеле број 23 к.о. Бачко Ново Село, јавним надметањем

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бач

Расписан је оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бач у следећим катастарским општинама: Бач, Бачко Ново Село, Бођани, Плавна, Вајска и Селенча.

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач и то катастарске парцеле број 1643/4 и 1652/4 к.о. Бач, у улици Добровољачка у Бачу

Оглас за попуну радног места бр. 30-3-26/2017-IV-05 – раднице у вешерници у оквиру пројекта ''Помоћ у кући за старе и особе са инвалидитетом у општини Бач''

Објављено: 04.09.2017. године

Оглас за попуну радног места бр. 30-3-7/2017-IV-05 – координатор/киња на пројекту ''Помоћ у кући старима и особама са инвалидитетом у општини Бач''

Објављено: 04.07.2017. године

Pages