ОГЛАСИ

JАВНИ ОГЛАС - ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Расписан је оглас за издавање у закуп пословног простора - путем прикупљања писмених понуда.  Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну закључно са 22.02.2018. године.
Отварање Понуда за давање у закуп пословног простора биће извршено у просторијама ОУ Бач (Свечана Сала) дана 26.02.2018.године у 11,00 часова.
О обавезном саджају понуде, депозиту и начину достављања понуде у тексту Огласа.

ЈАВНИ ОГЛАС - ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Расписан је оглас за издавање у закуп пословног простора - путем прикупљања писмених понуда.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну закључно са 11.12.2018. године.
Отварање Понуда за давање у закуп пословног простора биће извршено у просторијама ОУ Бач (Свечана Сала) дана 13.12.2018.године у 11,00 часова.
О обавезном саджају понуде, депозиту и начину достављања понуде у тексту Огласа.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ БАЧ

Расписан је Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења планираној намени.

 Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну закључно са 22.10.2018.г, Отварање понуда за давање у закуп земљишта одржаће се у просторијама ОУ Бач (свечана сала) дана 24.10.2018. године у 12:00 часова.

 

Pages