ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧ

Поштовани грађани,

16.04.2021., уз сагласност надлежног министарства, Општина Бач је расписала Оглас за давање у закуп и на коришћење државног пољопривредног земљишта - други круг.

У другом кругу надметања, збирно за све катастарске општине, на располагању је преко 1.600ха државног земљишта.

И овог пута, Управа за пољопривредно земљиште надметање спроводи путем веб апликације која се налази на сајту Управе  (https://upz.minpolj.gov.rs/).

 Сви заинтересовани веб апликацију могу пронаћи уласком на наведени сајт управе са десне стране (банер плаве боје под називом „Дигитално јавно надметање“, у оквиру којег се налази и корисничко упутство за  аплицирање на надметања).

За све додатне информације обратите се у канцеларију за пољопривреду ОУ Бач.