ОБАВЕШТЕЊА

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ

У оквиру реализације Програма Енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бач за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину, Општина Бач расписала је јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.

OБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕЗЕНТАЦИЈИ КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ

Општина Бач обавештава јавност да  ће се у понедељак 09.05.2022. године са почетком у 11:00 часова у Малој сали КП Центра у Бачу одржати презентација  кредитних линија Развојног Фонда Војводине, односно информисање јавности о кредитним линијама намењеним пољопривредним газдинствима, привредницима и предузетницима.
 
Позивају се сви заинтересовани да присуствују заказаном догађају. 
 

OБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

 Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава све пољопривреднике да је Покрајински фонд за развој пољопривреде расписаo нове кредитне конкурсе за доделу и инвестиције у физичку имовину у примарној, биљној и сточарској производњи. 
 
• Конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2022. години 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ФУНКЦИОНИСАЊУ ТЕЛЕФОНСКИХ ЛИНИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ

Обавештавамо грађане да због радова на телекомуникационој инфраструктури, бројеви телефона 021 770 075, 021 770 076 и 021 770 077, не функционишу исправно, због чега је отежана комуникација путем истих.
 
Обавештавамо грађане да у међувремену, док се сметње не отклоне, могу да нас контактирају преко алтернативних бројева:
021 6071 458
021 6071 624
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

Ради провере редовности похађања наставе за децу за коју се остварује право на дечији додатак а у складу са ставом 12. , члан 26. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/2017. и 50/2018) потребно је до краја месеца септембра доставити информацију о упису у образовне установе за децу која су први пут школске 2019/2020 године уписана у предшколску установу, основну школу или средњу школу.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА У 2020. ГОДИНИ

Служба за пољопривреду ОУ Бач подсећа да сви заинтересовани за остваривање права пречег закупа државног пољопривредног земљишта у општини Бач у 2020. години, треба да НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.08.2019. године поднесу ЗАХТЕВ Републичкој ветеринарској инспекцији ради утврђивања условних грла на свом имању.

 

Захтев се предаје лично на писарници Јужно Бачког управног округа у Новом Саду, или шаље поштом на:

Јужнобачки управни округ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне послове и комунално стамбене послове Општинске Управе Бач, на основу члана 69 Закона о управљању отпадом ( „Сл. гласник РС“ бр.36/09 и 88/10, 14/2016 и  95/2018 – др.закон)

 

ОБЈАВЉУЈЕ
Обавештење о донетом решењу- дозволи за складиштење, третман и одлагање отпада

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештавамо Вас да је дана 21.децембра 2019.године ступио на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за  некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019).

Pages