OБАВЕШТЕЊЕ – РАСПИСАНИ НОВИ КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава јавност да су расписани нови конкурси из области пољопривреде, те позива све пољопривреднике да се упознају са условима истих:

 1. На сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за аграрна плаћања) могу се пронаћи информације у вези Другог јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије у 2022. години   и

 

 1. На сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство https://psp.vojvodina.gov.rs/ могу се пронаћи додатне информације у вези расписаних конкурса и то за набавку:
 • опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља
 • конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине
 • физичких средстава пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остале усеве
 • инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2022. г.
 • набавку прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине
 • инвестиција за прераду воћа, поврћа(укључујући и печурке), на територији АП Војводине
 • набавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине
 • набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине
 • набавку опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији AП Војводине

 

Сви заинтересовани се за неопходну помоћ приликом аплицирања могу обратити сарадницима у Канцеларији за пољопривреду на бр.тел. 021-6070 075 локал 147 или лично у канцеларији 213 Општинске управе Бач.

 

ПОЉОПРИВРЕДА