ЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ ИЗ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОДРШКЕ У ПОСЛОВАЊУ (МЕНТОРСКА ПОДРШКА И ПОДРШКА У ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА И РАЧУНОВОДСТВА)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ КОЈА ПРИПАДАЈУ КАТЕГОРИЈИ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Позив за достављање понуда, услови и отпис послова за пружање услуге рачуноводства и књиговодства корисницима пројекта "Иновативан и одржив приступ тржишту рада уа рањове групе у општини Бач"

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ

Објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 144 од 30. децембра 2022. године.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 16 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЛИЦИМА КОЈА СУ ОСТАЛА БЕЗ СТАНА УСЛЕД ПОЖАРА НА ЗГРАДИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА НА ЕКОНОМИЈИ 1 У БАЧУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ OПШТИНЕ БАЧ - ПРЕОСТАЛА СРЕДСТВА ПО ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БАЧ, ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ И СПОРТСКОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2022. ГОДИНУ

Pages