Документа

Година: 2023
Назив Број документа Датумsort ascending Величина Документа
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2023. години 501-1-9/2022-IV-02 13/02/2023 6.02 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину 354-1-13/2022-IV-02 05/01/2023 309.68 KB PDF icon План
Година: 2022
Назив Број документа Датумsort ascending Величина Документа
Годишњи план инспекцијског надзора за 2023 годину - просветни инспектор 614-1-22/2022-IV-01 30/12/2022 414.15 KB PDF icon План
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2023.годину 29/12/2022 2.2 MB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2023. години 355-1-55/2022-IV-02 29/12/2022 2.8 MB PDF icon План
План управљања ризицима од повреде прицница родне равноправности Општине Бач 020-4-282/2022-III 26/12/2022 6.89 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину - пореска инспекција 435-1-39/2022-IV-04 01/12/2022 921.17 KB PDF icon План
Година: 2021
Назив Број документа Датумsort ascending Величина Документа
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2022.годину 347-1-5/2021-IV-02 28/12/2021 2,1 MB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2022. години 355-1-27/2021-IV-02 28/12/2021 2,8 MB PDF icon План
Локални акциони план запошљавања општине Бач за период 2021 -2023 011-72/2021-I 15/12/2021 930 kB Package icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину 354-1-14/2021-IV-02 06/12/2021 339.04 KB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину - пореска инспекција 435-1-44/2021-IV-04 29/11/2021 941 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021./2022. годину - просветни инспектор 614-1-9/2021-IV-01 11/10/2021 882 kB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2021. години 501-1-1/2021-IV-02 04/01/2021 3,1 MB PDF icon План
Година: 2020
Назив Број документа Датумsort ascending Величина Документа
Локални акциони план за инклузију Рома у општини Бач за период 2021 - 2023 30/11/2021 1,4 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину - пореска инспекција 435-1-21/2020-IV-04 01/12/2020 0.97 MB PDF icon План
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2021.годину 01/12/2020 2.12 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2021. годину 354-1-12/2020-IV-02 01/12/2020 325 MB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2021. години 355-1-33/2020-IV-02 30/11/2020 2.83 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020./2021. годину - просветни инспектор 61-1-27/2020-IV-01 12/11/2020 1.74 MB PDF icon План
Година: 2019
Назив Број документа Датумsort ascending Величина Документа
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2020.годину 06-30-2/2019-IV-02 30/12/2019 2,91MB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2020. години 06-30-1/2019-IV-02 30/12/2019 4,15 MB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2020. години 355-1-87-2019-IV-02 23/12/2019 1,94 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину 03/12/2019 925 kB PDF icon План
План детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал) 011-80/2019-I 18/10/2019 PDF icon План, Package icon Графички део, PDF icon Документациона основа
Година: 2018
Назив Број документа Датумsort ascending Величина Документа
План рада инспекције за комуналне послове У 2019. години 355-1-71/2018-IV-02 31/12/2018 214 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину 61-1-28/201/-IV-01 31/12/2018 154 kB PDF icon План
План рада пореске инспекције у 2019. години 435-1-35/2018-IV-04 31/12/2018 190 kB PDF icon План
План рада инспекције за друмски саобраћај и путеве у 2019. години 435-1-35/2018-IV-04 31/12/2018 353 kB PDF icon План
План детаљне регулације радне зоне - локација 1А у ко Бач 011-109/2018-I 18/12/2018 10.5 MB PDF icon План, Package icon Графички прилози

Pages