ПОЗИВ ЈКП "ТВРЂАВА" БАЧ ЗА ИЗЈАШЊАВAЊЕ КОРИСНИКА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

На основу члана 13. став 1-4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 9. Одлуке о условима за обављање комуналних делатности на територији општине Бач ("Сл. Лист општине Бач", бр. 17/2021), прописано је, да је вршилац комуналне делатности дужан да организује изјашњавање корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршиоца комуналних услуга.
 
У смислу наведеног, позивају се заинтересовани корисници комуналних услуга да у периоду од 16-30. децембра 2022. године, на благајни ЈКП "Тврђава" Бач, преузму, попуне и предају анкету којом су се изјаснили о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршиоца комуналне делатности на територији општине Бач.
 
Попуњене анкете корисници комуналних услуга ће убацити у за то предвиђену кутију, како би се обезбедила анонимност корисника комуналних услуга који се изјашњавају.
 
ПРИЛОЗИ::