ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ