ОГЛАСИ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ У БАЧУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач, расписала је јавни оглас за издавање у закуп пословног простора - вишенаменске производне хале, површине 1142,56м2, у зони мале привреде у Бачу, изграђенe на парцели број 3776/25 у к.о. Бач, површине 5999м2, уписане у листу непокретности број 459 у јавној својини општине Бач.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ДОНАТОРСКИМ ПРОЈЕКТАТА ПОМОЋИ У ВИДУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ БАЧ

На основу члана 2. Одлуке о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени (“Службени лист општине Бач” број 21/2016) и сагласности Општинског већа Бач, број: 020-5-111/2016-IIод 28.06.2016. године Председник општине Бач је дана 02.08.2016. године расписао Јавни оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у Општини Бач.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ У БАЧУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач,  на својој 4. седници, одржаној дана 20. јуна 2016. године расписала је јавни оглас за издавање у закуп  пословног простора - вишенаменске производне хале, површине 1150м2, у зони мале привреде у Бачу, изграђенe на парцели број3776/25 у к.о. Бач, површине 5999м2, уписане у листу непокретности број 459 у јавној својини општине Бач.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Комисија за  спровођење поступка прибављања отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач, на основу Одлуке о давању у закуп пословног простора, коју је донела Скупштина општине Бач, на својој 38. седници, одржаној дана 02.02.2016. године (“Сл. лист општине Бач”, бр. 3/2016), и закључка са седнице Комисије, дана 11. марта 2016 расписала је Јавног оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писаних понуда

Pages