ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 29/11/2023
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАsort descending БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
18/08/2015 351-44/2015-IV-03 СЛОНКА ЈАН УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Закључак о одбацивању
19/08/2015 353-20/2015-IV-03 ЈП"СРБИЈАГАС" ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/08/2015 353-26/2015-IV-03 МИРОСЛАВ ИЛИЧИЋ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
31/08/2015 351-45/2015-IV-05 "ЂУРЧИЈАНСКИ ЛТД" ДОО РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
31/08/2015 353-28/2015-IV-03 ПРОВОДОВСКИ ВЕРА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
11/09/2015 351-46/2015-IV-03 ПРОВОДОВСКИ ВЕРА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
14/09/2015 353-30/2015-IV-03 БЛАШЧАНИН ГОРДАНА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
14/09/2015 353-31/2015-IV-03 ZZ"BAČEX" ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
16/09/2015 351-48/2015-IV-03 СТРУХАР ДРАГАН ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
21/09/2015 351-49/2015-IV-03 ТРУСИНА ЈАН И МАРИЈА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
22/09/2015 351-50/2015-IV-05 ДОО "AGROENERGY" ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Закључак о одбацивању
16/10/2015 351-57/2015-IV-05 КОЛАРИЋ ЕРЖЕБЕТ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Закључак о одбацивању
16/10/2015 351-58/2015-IV-05 МОСТОВИ ВЕРА И ИВАН УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Закључак о одбацивању
28/10/2015 351-60/2015-IV-03 DOO AGRO ENRGY ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о измени решења грађевинској дозволи
28/10/2015 351-61/2015-IV-05 КОЛАРИЋ ЕРЖЕБЕТ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава промена намене

Pages