ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 22/03/2023
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТАsort ascending ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
27/04/2015 353-09/2015-IV-03 "СЛОВАН-АГРАР"ДОО СЕЛЕНЧА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
12/05/2015 353-08/2015-IV-03 ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ" ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
14/04/2015 353-07/2015-IV-03 МИЛИЦА КРАЈИНА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
14/04/2015 353-06/2015-IV-03 МИШКОВИЋ СЛОБОДАН ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
18/03/2015 353-05/2015-IV-03 ТЕШАНОВИЋ ДАНЕ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Закључак о одбацивању
08/04/2015 353-04/2015-IV-03 СТР"ВЕСНА" ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
06/03/2015 353-01/2015-IV-05 AL RAWAFED SERBIA DOO ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Закључак о одбацивању
08/01/2016 351-71/2015-IV-03 ДАРДИЋ МЛАЂЕН УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
30/12/2015 351-70/2015-IV-03 AL RAWAFED SERBIA DOO ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
28/12/2015 351-69/2015-IV-03 ЗИНДОВИЋ БРАНИСЛАВА РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
01/12/2015 351-66/2015-IV-05 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
27/11/2015 351-65/2015-IV-03 СЛОНКА ЈОЗЕФ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
20/11/2015 351-64/2015-IV-05 ЈП"ВОЈВОДИНА ШУМЕ" Ш.Г. НОВИ САД РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење о одобрењу изградње
03/11/2015 351-63/2015-IV-03 МОСТОВИ ВЕРА И ИВАН УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
04/11/2015 351-62/2015-IV-05 ЈП "СРБИЈА ГАС" НОВИ САД ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Закључак о одбацивању

Pages