ПОЗИВ НА СЕМИНАР "РАДНИ ОДНОС - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ"

Општинa Бач, у партнерству са ЈКП ''Тврђава'' Бач и Удружењем ''Ромско удружење општине Бач'', реализује пројекат ''Подршка инклузији Рома кроз запошљавање'' у оквиру програма ЕУ подршка инклузији Рома који финансира Европска унија, а који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина. Циљ пројекта је смањење сиромаштва и подстицање социјалног укључивања рањивих група становништва у општини Бач кроз изградњу њихових капацитета и запошљивости те кроз сарадњу релевантних локалних актера који учествују у креирању ефикасних локалних политика у области запошљавања, са фокусом на ромску популацију.
тера који учествују у креирању ефикасних локалних политика у области запошљавања, са фокусом на ромску популацију.
У оквиру овог пројекта организујемо дводневни семинар на тему Радни однос - права и обавезе. Семинар ће водити еминентни стручњак у овој области, а теме које ће бити обрађене односе се на правну регулативу и основна права и обавезе из Закона о раду, Заштита на раду, права из социјалног и здравстевног осигурања и друго.
Овим путем позивамо све заинтересоване да се пријаве за учешће на семинару који ће се 28. и 29.09.2020. године са почетком у 10 часова и одржаће се у малој сали Културног центра у Бачу (Трг др Зорана Ђинђића 4)
Све информације и пријаве могу се добити у Општинској управи Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, 02/6070-075 локал 149, е-пошта: nikola.banjac@bac.rs