OБРАСЦИ ЗАХТЕВА

1 Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта односно дела објекта
2 Захтев за потврђивање пројекта парцелације и препарцелације
3 Информације о локацији
4 Захтев за етажирање