ЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БАЧ, ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ И СПОРТСКОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ послодавцима - предузетницима и правним лицима, са седиштем на територији општине Бач за доделу бесповратних средстава за запошљавање незапослених лица

Канцеларија за локални економски развој обавештава све заинтересоване послодавце са територије општине Бач, који имају потребу за ангажовањем нових радника, да се пријаве за учешће у пројекту „Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група“. Пројекат финансира Шведска влада, преко Шведске агенције за међународни развој и сарадњу – SIDA, a realizuje nemačka organizacija „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ у сарадњи са Општином Бач.

ЈАВНИ ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈА КОРИСТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, ОДНОСНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2024. ГОДИНУ

Pages