Документа

Година: 2023
Назив Број документа Датум Величина Документа
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину 354-1-13/2022-IV-02 05/01/2023 309.68 KB PDF icon План
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2023. години 501-1-9/2022-IV-02 13/02/2023 6.02 MB PDF icon План
Оперативни Планови инспекцијког надзора за 2023. годину - Инспекција за друмски саобраћај и путеве 1.11 MB PDF icon План
Оперативни Планови инспекцијког надзора за 2023. годину - Инспекција за заштиту животне средине 1.68 MB PDF icon План
Оперативни Планови инспекцијког надзора за 2023. годину - Комунална инспекција 1.52 MB PDF icon План
Оперативни Планови инспекцијког надзора за 2023. годину - Грађевинска инспекција 1.55 MB PDF icon План
Оперативни Планови инспекцијког надзора за 2023. годину - Просветна инспекција 2.37 MB PDF icon План
Стратешки план инспекцијског надзора за период 2023. до 2028. године 20/07/2023 4.71 MB PDF icon План
Година: 2022
Назив Број документа Датум Величина Документа
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2023.годину 29/12/2022 2.2 MB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2023. години 355-1-55/2022-IV-02 29/12/2022 2.8 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину - пореска инспекција 435-1-39/2022-IV-04 01/12/2022 921.17 KB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2023 годину - просветни инспектор 614-1-22/2022-IV-01 30/12/2022 414.15 KB PDF icon План
План управљања ризицима од повреде прицница родне равноправности Општине Бач 020-4-282/2022-III 26/12/2022 6.89 MB PDF icon План
Година: 2021
Назив Број документа Датум Величина Документа
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2021. години 501-1-1/2021-IV-02 04/01/2021 3,1 MB PDF icon План
Локални акциони план запошљавања општине Бач за период 2021 -2023 011-72/2021-I 15/12/2021 930 kB Package icon План
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2022.годину 347-1-5/2021-IV-02 28/12/2021 2,1 MB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2022. години 355-1-27/2021-IV-02 28/12/2021 2,8 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину - пореска инспекција 435-1-44/2021-IV-04 29/11/2021 941 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021./2022. годину - просветни инспектор 614-1-9/2021-IV-01 11/10/2021 882 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину 354-1-14/2021-IV-02 06/12/2021 339.04 KB PDF icon План
Година: 2020
Назив Број документа Датум Величина Документа
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020./2021. годину - просветни инспектор 61-1-27/2020-IV-01 12/11/2020 1.74 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину - пореска инспекција 435-1-21/2020-IV-04 01/12/2020 0.97 MB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2021. години 355-1-33/2020-IV-02 30/11/2020 2.83 MB PDF icon План
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2021.годину 01/12/2020 2.12 MB PDF icon План
Локални акциони план за инклузију Рома у општини Бач за период 2021 - 2023 30/11/2021 1,4 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2021. годину 354-1-12/2020-IV-02 01/12/2020 325 MB PDF icon План
Година: 2019
Назив Број документа Датум Величина Документа
План детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал) 011-80/2019-I 18/10/2019 PDF icon План, Package icon Графички део, PDF icon Документациона основа
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2020. годину 320 kB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину - просветни инспектор 61-1-23/2019-IV-01 156kB PDF icon План
План и програм рада инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2020.годину 06-30-2/2019-IV-02 30/12/2019 2,91MB PDF icon План

Pages