ОДРЖАНА 131. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 04. децембра 2019. године, одржана је 131. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова, по позиву председника општине Бач.

Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: Дарко Војновић, директор ЈКП „Тврђаве“Бач, као и запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте. Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић.
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о буџету општине Бач за 2020. годину и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • УТВРДИЛО ЈЕ НАЦРТ Кадровског плана Општинске управе Бач за 2020. годину и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о измени одлуке о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Закључка о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач за 2020. годину и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Закључка о давању сагласности на Годишњи извештај о раду основних школа општине Бач, за школску 2018/2019. годину и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић “ Вајска и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног Комуналног предузећа „Тврђава“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању директора Јавног Комуналног предузећа „Тврђава“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОДРЖАНА 131. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 131. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА