ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештавамо Вас да је дана 21.децембра 2019.године ступио на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за  некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019).

Правилником је прописано да угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај подноси пријаву ЈЛС на чијој територији се објекат налази, која садржи основне податке о угоститељу, угоститељском објекту, као и друге релевантне податке, за шта му се издаје одговарајућа потврда.

Некатегорисани угоститељски објекти за смештај су: хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др.; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај  наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба.

Обавеза угоститеља, који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту, да поднесе пријаву ЈЛС почиње даном ступања на снагу правилника.

Угоститељи могу са сајта Министарства да преузму пријаву – Еxcel табелу (прилог 1), да је попуне и на прописан начин доставе ЈЛС, али могу и да се обрате у Канцеларију за ЛЕР Оптшинске управе, како би добили додатна појашњења и образац.

Више о овоме, заинтересовани се могу информисати преко https://www.eturista.gov.rs/, у делу „Упутство“, као и https://mtt.gov.rs/info-o-evidencijama-za-lok/ где можете преузети Правилник са прописаним прилозима али и препоручен образац уверења о евидентирању, који се издаје угоститељу.

Контакт особа и телефон: Антонио Шумић, 021/6070-075 лок.149

Контакт  e-mail: antonio.sumic@bac.rs.

Пријава угоститеља за некатегорисани објекат