ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

БОРИСЛАВ АНТОНИЋ
 
Tелефон: 021/770-075, лок 120
Факс 021/770-330
 
Рођен је 23.02.1964. године у Бачу.
Матурант је Гимназије “20.октобар” у Бачкој Паланци и по занимању је правни техничар.
Живи у Бачу.
Ожењен је и отац два сина.
 
 
Председник скупштине обавља следеће послове:
  • организује рад Скупштине општине,
  • сазива и председава њеним седницама,
  • остварује сарадњу са председником општине и Општинским већем,
  • стара се о остваривању јавности рада,
  • потписује акта која Скупштина општине доноси и
  • врши и друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником Скупштине општине Бач и Одлукама Скупштине.