ОПШТИНА

ОПШТИНА БАЧ
Трг Др Зорна Ђинђића 2
21420 Бач
Телефон: 021/770-075 - централа
fax: 021/770-330
e-mail: info@bac.rs
 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Председник општине
Телефон: 02/770-170
e-mail: predsednik@bac.rs

Заменик председника општине
Телефон: 021/770-075 локал 124
e-mail: zdenko.kolar@bac.rs

 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Председник скупштине
Телефон: 021/770-310
e-mail: skupstina@bac.rs

Секретар скупштине
Телефон: 021/770-075 локал 120
e-mail: skupstinska.sluzba@bac.rs
 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА
Начелник Општинске управе
Телефон: 02/770-075  локал 132
e-mail: nacelnik@bac.rs
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Руководилац: Наташа Будић
Телефон: +381 21 770 075 локал: 148
Е-mail: natasa.budic@bac.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац: Јурај Јаворњик
Телефон: +381 21 770 075 локал: 126
Е-mail: juraj.javornjik@bac.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Руководилац: Јелена Ковачевић
Телефон: +381 21 770 075 локал: 149
Е-mail: jelena.kovacevic@bac.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, БУЏЕТ И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Руководилац: Драгана Кресић
Телефон: +381 21 770 075 локал: 142
Е-mail: dragana.kresic@bac.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац: Ненад Ковач
Телефон: +381 21 770 075 локал: 130
Е-mail: nenad.kovac@bac.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац: Биљана Сојичић
Телефон: +381 21 770 075 локал: 149
Е-mail: biljana.stojicic@bac.rs