СКИНУТ УСЕВ СА УЗУРПИРАНИХ ПОВРШИНА

Према пријавама пољочуварске службе, што је записнички констатовано од стране Републичке пољопривредне инспекције, Радна група за скидање усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Бач је у првој акцији скидања усева скинула усев пшенице и сточног грашка укупне вредности око 335.000,00 динара који се налазио на територији катастарских општина Вајска и Бођани.

Дана 14.09.2017. Радна група је приступила скидању усева соје са узурпираних површина на територијама катастарских општина Бач, Вајска, Бођани, Плавна и Селенча са укупне површине од око 20 хектара. Ове активности ће бити настављене док не буду скинути усеви са свих узурпираних површина што је омогућено Законом о пољопривредном земљишту а све ради смањења бесправног коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.

СКИНУТ УСЕВ СА УЗУРПИРАНИХ ПОВРШИНА