НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФРАЊЕВАЧКОГ САМОСТАНА У БАЧУ

Председник општине Бач Драган Сташевић присуствовао је јуче, 13. септембра, редовном месечном састанку у Фрањевачком самостану. Састанци се организују како би се сагледали послови који су обављени у претходном месецу и изнео план радова за наредни период. Присутни су били и представници Покрајинског завода за заштиту споменика културе директор Зоран Вапа и Славица Вујовић, представници извођача радова и фра Јосип Шпехар. Како је закључено, радови напредују предвиђеном динамиком а све непредвиђене ситуације су за сада успешно решене.

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФРАЊЕВАЧКОГ САМОСТАНА У БАЧУ
НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФРАЊЕВАЧКОГ САМОСТАНА У БАЧУ
НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФРАЊЕВАЧКОГ САМОСТАНА У БАЧУ
НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФРАЊЕВАЧКОГ САМОСТАНА У БАЧУ
НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФРАЊЕВАЧКОГ САМОСТАНА У БАЧУ